המשרד המוביל בישראל בתחום הנדל"ן, ייעוץ, השקעות נדל"ן וניהול נכסים

לפגישת היכרות ללא התחייבות: 03-6444500

he-icon | en-icon | fr-icon

עו"ד צוואות

iStock 000027225985Smallשוקל להכין צוואה? האם נפטר קרוב משפחה והנך זקוק לצו קיום צוואה? טוען לצוואה עם השפעה בלתי הוגנת? מתנגד לקיום צוואה? מעוניין ב"צוואה הדדית"?

צוואה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר לאדם בחייו. בהתאם לסעיף 2 לחוק הירושה, הירושה היא על פי דין, אלא אם קיימת למוריש צוואה. באמצעות עריכת צוואה יכול אדם להביע את רצונו האחרון מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

למעשה צוואה היא מעין חוזה בין המוריש ליורשיו, הנערך לרוב אצל עו"ד ירושות, ואשר קובע כי לאחר מות המוריש, המדינה היא שאוכפת את קיומו, ומגינה על זכויותיו כלפי היורשים וכלפי כולי-עלמא. עריכת צוואה היא דרך ההורשה המועדפת שכן היא פותרת מחלוקות רבות בין היורשים בעניין הירושה והעברת הנכסים לדור הבא.

אדם עורך צוואה כשאינו מעוניין בחלוקת הרכוש כפי שקובע חוק הירושה או כשברצונו לקבוע מפורשות איזה חלק מרכושו יירש כל אחד מהיורשים.

סיבות נוספות לעריכת צוואה יכולות להיות שינוי במצבכם האישי למשל במצב של נישואין פרק ב', וברצונכם להבטיח את ילדיכם מהנישואין הראשונים, או במצב של סכסוך עם אדם שעתיד לרשת אתכם לפי חוק ירושה או להבטיח את בן זוגכם במידה שתלכו לעולמכם לפניו והנכם רוצים להגן עליו מסכסוך עם הילדים וכדומה.

תנאי הכרחי לחוקיות הצוואה הינה העובדה כי היא נעשית מרצונו החופשי של האדם, כשהוא מודע למעשיו, ללא איום או כפיה. בנוסף – כדאי לדעת שניתן לאשר צוואה על ידי אישור צוואה נוטריונית ובכך לחזקה. משרדנו מספק גם שירות זה.

ישנם מקרים בהם צוואה עלולה להיפסל במידה שלא נערכה על ידי עורך דין מומחה בתחום, ולכן מומלץ להיוועץ ולהכין את הצוואה על ידי עורך דין בעל ניסיון בתחום.

צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר משמאל.

לאחר פטירתו של אדם ניתן לבקש לפסול את הצוואה, אם הצוואה לא נעשתה מתוך רצון חופשי, או מתוך לחץ או השפעה בלתי הוגנת, או כאשר המוריש היה זקן וחולה מדי מכדי להבין את מעשיו והוחתם על צוואה על ידי גורמים בעלי עניין לרשת אותו.

צוואה המנוסחת בצורה משפטית ע"י עורך דין הבקיא בתחום, מביעה את רצונו האמיתי של המצווה ועשויה למנוע מהיורשים עגמת נפש. מוריש העושה צוואה יכול לבקש להפקידה אצל רשם הירושה, כדי להבטיח שלא תיעלם, ועם הפטירה ייעשה שימוש בצוואה, והצוואה תקוים. מומלץ להפקיד גם עותקים מקוריים של הצוואה אצל אנשי אמון כגון עו"ד או קרוב משפחה.

 

מהי "צוואה הדדית"?

אדם המעוניין להוריש את דירת המגורים ו/או יתר רכושו לבן זוגו, ורק בשלב השני מעוניין שהרכוש יעבור לילדיו, זאת במטרה להגן על בן זוגו ועל זכויותיו, במקרה כזה רק "צוואה הדדית" (המכונה גם "צוואה משותפת") בין בני הזוג יכולה להסדיר זאת.

 

סוגי צוואות

  1. צוואה בכתב-יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל-פה

הדרך הנפוצה והמומלצת לערוך צוואה הינה צוואה עם עדים: לערוך צוואה מודפסת ולחתום עליה בנוכחות 2 עדים שאינם יורשים או בעלי עניין בצוואה או קשורים בדרך כלשהי לצוואה.

העדים שחותמים על הצוואה רק מאשרים שהמצווה חתם עליה בנוכחותם ובאותו מעמד גם הם חתמו כעדים לעריכת צוואה וחתימתה. עורך-דין שבקיא בחוק ובעל ניסיון בניסוח צוואות, ידע לנסח צוואות במקצועיות, וכבר בשלב הניסוח, ידע לצפות מצבים או בעיות ליורשים ולפתור אותם כבר בעת ניסוח הצוואה.

 

השלבים לקיום הצוואה

לצורך קבלת צו קיום צוואה, על היורשים לגשת לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. צו זה יאפשר לחלק את העיזבון בהתאם לכתוב בצוואה ובמידת הצורך, לרשום את נכסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין על שם היורשים בהתאם לצוואה.

בשלב זה, כל אדם המתנגד למימוש הצוואה יכול להגיש את התנגדותו, בדרך כלל התנגדות זן מוגשת באמצעות עורך דין, על מנת לקיים הליך משפטי שייקבע האם ההתנגדות מוצדקת או לא.

דיון בהתנגדות לצו קיום צוואה הינו דיון משפטי הנעשה על ידי עורך דין מייצג וניתן להציג בו ראיות, מסמכים או להשמיע במסגרתו עדים לתמיכה בטענות המתנגד, היכולים לבסס או להפריך את הטענות בדבר קיום הצוואה וחלוקת העיזבון. בסיום ההליך ניתן פסק דין מחייב המאשר או מבטל את הצואה.

במידה ומוצאים כי הצוואה אינה תקפה, בדרך כלל יחולק העיזבון ע"פ חוק הירושה או בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט בהתאם לנסיבות המקרה.

משרדנו מטפל ומתמחה בעריכת צוואות וכל הדרוש בתהליכי קיום צוואה, הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הגנה על צוואה או התנגדות לצוואה ופסילתה, ניהול עיזבונות וכל הכרוך בכך.
צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר משמאל.

צרו קשר ללא כל התחייבות !

בטלפון: 03-6444500
או באמצעות מילוי הטופס הבא: