המשרד המוביל בישראל בתחום הנדל"ן, ייעוץ, השקעות נדל"ן וניהול נכסים

לפגישת היכרות ללא התחייבות: 03-6444500

he-icon | en-icon | fr-icon

ניהול עזבונות

iStock 000011589479Smallהאם אחד מקרוביך נפטר והוריש לך נכס במשותף עם עוד קרובי משפחה? האם משהו שהיה חייב לך כסף נפטר והותיר אחריו עיזבון? האם אתה יורש במשותף של נכסים רבים ונדרש מישהו לנהל את הנכסים או להסדיר את ניהולם? משרדנו הינו משרד עו"ד ירושות המתמחה בניהול עזבונות ובעל ניסיון של שנים בתחום.

צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר שמשמאל.

מהו עיזבון? ומהו ניהול עיזבון?

עיזבון הוא הרכוש של אדם שנפטר.

במידה שהאדם שנפטר ערך צוואה אצל עו"ד צוואות – כך שהותיר אחריו צוואה, מחולק עזבונו לפי הצוואה, וכאשר לא הותיר צוואה, העזבון מחולק לפי הוראות חוק הירושה. לעיתים יש צורך במינוי מנהל עיזבון לצורך ניהול העיזבון וחלוקתו בין יורשי הנפטר. מנהל העיזבון מתמנה בצו של בית משפט.

האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מפקח ומבקר את אופן תפקודו של מנהל העיזבון. לעיתים הנפטר קובע בצוואתו מי ישמש מנהל של עיזבונו ואם הנפטר לא ציין בצוואתו מי ישמש מנהל עזבונו, יש צורך במינוי מנהל עיזבון חיצוני.

 

מנהל עיזבון קבוע ומנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון קבוע – ממונה לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של הנפטר או בד בבד עם מתן הצו. מנהל עיזבון קבוע ממונה רק אם הוכח שקיים צורך ממשי למינויו. דוגמה למקרים כאלו: סכסוך בין יורשים, ריבוי יורשים, כשיש נעדרים בין היורשים, אם יש הוראות ביחס לקטין או לחסוי בצוואה.

על מנהל העיזבון לכנס את נכסי העיזבון, לפרסם הודעות לנושים, לפרוע את החובות של העיזבון, ולחלק את נכסי העיזבון או את תמורתם בין היורשים על פי צו הירושה או הצוואה ולדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו.

מנהל עיזבון זמני – ממונה לפני מתן צו קיום צוואה או צו ירושה, כשקיים צורך דחוף לבצע פעולות לצורך שמירת נכסי העיזבון. מנהל העיזבון הזמני ממונה על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה. הוא ממונה בדרך כלל לתקופה זמנית של 6 חודשים, ולעתים מאריכים את התקופה. מנהל העיזבון הזמני מכנס את נכסי העיזבון, מפרסם הודעות לנושים, משלם את חובות העיזבון, שומר ומבטח את נכסי העיזבון ומבצע כל פעולה שנדרשת לשם כך לפי הוראות בית המשפט.

 

מינוי מנהל עיזבון

בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות בצו מנהל עיזבון.
בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש למנות מנהל עיזבון.

הסיבות למינוי מנהל עזבון קבוע אינם בגדר רשימה סגורה וכל בקשה תיבחן לפי נסיבותיה. כשיש חילוקי דעות בין היורשים, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון ניטראלי, שאינו מטעמו של מי מהצדדים. אין אפשרות למנות מנהל עיזבון רק לחלק מהעיזבון או רק לחלק מהיורשים.

מנהל העזבון נושא בחובת נאמנות כלפי בית המשפט ועליו לפעול בשקידה, במיומנות, ובאמונה ובית המשפט מפקח עליו.

במידה שהנכם יורשים ולעיזבון חובות רבים או שלעיזבון נכסים רבים שיש לנהלם בטרם יחולקו או שיש חילוקי דעות בינכם ובין יורשים אחרים בדבר העיזבון, או שאחד היורשים הנו קטין או חסוי צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר שמשמאל.

צרו קשר ללא כל התחייבות !

בטלפון: 03-6444500
או באמצעות מילוי הטופס הבא: