המשרד המוביל בישראל בתחום הנדל"ן, ייעוץ, השקעות נדל"ן וניהול נכסים

לפגישת היכרות ללא התחייבות: 03-6444500

he-icon | en-icon | fr-icon

השקעה בנדל"ן מניב בישראל

iStock 000010289328Smallנכס מניב הנו נכס, שבנוסף להיותו בעל ערך הוני מייצר תזרים מזומנים לאורך כל תקופת החזקתו. כלומר, עסקאות בנכסים מניבים הנם עסקאות בנכסים הנושאים תשואה.

נדל"ן מניב הוא כל נכס שניתן להשכיר אותו וליהנות מהחזר הכנסה קבוע בצורת דמי שכירות. נכס מניב יכול להיות דירת מגורים, משרד, מבנה מסחרי, חנות, קניון, חניון, בית מלון, אולם שמחות או תחנת דלק. השקעות ורכישת נדל"ן מניב מתבצעות על עקרון השימוש במנוף פיננסי, שמאפשר למשקיע לצבור נכסים תוך שימוש בהון עצמי מועט באופן יחסי לגודל ההשקעה. אחד הפרמטרים בשיקולים לרכישת נכס מסחרי כהשקעה הוא שהיחס בין עלות הקנייה לשכר הדירה שיתקבל מהשוכר, היא התשואה להשקעה בנכס. הרעיון לאורך זמן הוא שהתשואה המתקבלת מהנכס באחוזים תהיה גבוהה מעלות הריבית שהבנק גובה למימון העסקה.

 

רשימת הקריטריונים והשיקולים החיוניים להשקעה בנדל"ן מניב משרדים/תעשייה/מסחר.

בראש ובראשונה על המשקיע לבחון את מצב השוק הכללי, הסיכון המשקי הכולל. כאשר שוק מצוי במיתון או בכניסה למיתון איום הסיכונים עולה ולפיכך יש לגלות זהירות יתר בהשקעה, גם שוק המצוי בגיאות נמצא בסיכון גבוה הואיל והירידה עלולה להיות דרמטית וכואבת. מצב ההשקעה האידיאלי הוא של שוק ביציאה ממיתון לסייקל של צמיחה, אולם לא תמיד ניתן לזהות את היציאה בזמן אמיתי, אלא בדיעבד. משקיעי נדלן מנוסים יודעים למתן את האופוריה בשיא והמלנכוליה בשפל ולבצע השקעות נכונות בכל מצב שוק ולתמחר את מצב השוק במחירי ההשקעה ובבטחונות.

אלמנט מרכזי בהשקעה בנדל"ן מניב הינו מיקום הנכס, בביצועי השקעה בנדלן מניב יש לכוון לאזורים יציבים ו/או במגמת צמיחה, אזורים בתנופת פיתוח ככלל יהיו במגמת עליה בביקוש לשטחים ובהתאם עליית מחירי השכירות וערכי הנכסים. באזורים אלו ניתן יהיה להגדיל את התשואה עם חילופי שוכרים.

לגופו של נכס ההשקעה יש לבחון את איכותו. בראש ובראשונה מצבו המשפטי, האם רישומי הבעלות מוסדרים על כל השטחים? האם אין חריגות אשר ידרשו מאיתנו היטלים ומיסוי לא צפוי? לאחר מכן נבחן את המצב הכללי ותחזוקתי: האם הנכס שמור ומתוחזק ואינו דורש השקעה מיוחדת ? אם נדרשת יש לקחת בחשבון התוספת בסכום ההשקעה. ככלל מבנים בני חמש עד עשר שנים יהיו במצב התחזוקתי הטוב ביותר לאחר שעברו את חבלי הלידה. חברת הניהול מהווה כאן גורם חשוב ויש לבחון את מהות ההסכם עמה (האם ניתן להתרה), דמי הניהול השוטפים, האם משקפים את מחיר השוק? וכן יש לבדוק את רמת שביעות רצון הדיירים מניהול הנכס. ניהול רע יכול לגרוע מאטרקטיביות הנכס לשוכרים ותוך כך לפגוע בתשואה, מאידך ניהול טוב יוצר סנטימנט חיובי ומשפיע על ביקוש חברות איכות לנכס.

בשלב הבא יש לבחון את איכות השוכרים. איכות ספציפית ואיכות כוללת פורטפוליו שוכרים. איכות השוכרים נגזרת גם מתמהיל העיסוק, מצב עסקיהם, גודל יחסי, פיזור, כמות, מח"מ, דמי שכירות, בטחונות וסעיפים חריגים בחוזים. תמהיל עיסוק צריך להתפרס על מגזרים עסקיים יציבים וצומחים לאורך זמן, ככל שהדיירים יפעלו במגזרים נחשלים כן יגדל הסיכון בנכס. כמות הדיירים משקפת פיזור סיכון אולם רצוי שמספרם יהיה מוגבל בשל דמי הטיפול הגדלים. לפיכך רצוי בכל נכס שיהיו שוכרי עוגן מובילים ומספר שוכרים קטנים מתחלפים. מח"מ (משך חיים ממוצע) של השכירות רצוי שישקף את ציפיות המשקיע מהנכס, אם מדובר במשקיע שמסתפק בתשואה הקיימת לטווח ארוך ואינו ערוך להתעסק עם השכרות ושיווק נכסים (מוסדיים/נכסי פנסיה) יש לוודא שהחוזים סגורים עם מח"מ בהתאם.

בנוסף בטחונות השוכרים מהווה נדבך חשוב וכרית למשקיע בעת משברים, בדרך כלל מדובר בערבויות בנקאיות ו/או תשלומים מראש לכששה חודשים אחרונים שכירות וניהול בנכס. כמו כן יש לערוך דיו דיליג'נס משפטי על חוזי השכירות על מנת לזהות סעיפי התניה ותוספות שנכנסו לחוזים על ידי השוכרים בגין שינויים במצב העסקי של השוכרים כמו יציאה ו/או שוכרים חלופיים/שוכרי משנה וכיוב', אשר עשויים להשפיע על רמת הסיכון והתשואה. בסוף שלב זה נקבע את רמת הסיכון הכוללת של התיק, האם מעל הסיכון הכללי בשוק או מתחת ובאיזה עוצמה. ככל שהסיכון יגדל יש לוודא תשואה עודפת ולהיפך.

תשואה גבוהה משוכר אינה תמיד ערובה לעסקה טובה, הנ"ל מותנה ברמת הסיכון העסקי של כל אחד מהשוכרים. על המשקיע להזמין מחברות דירוג אמינות דוחות סיכון על כל אחד מהשוכרים ולתרגם את רמת הסיכון לתשואה הנדרשת. ככלל לשוכרים טובים (AAA) יחשבו משרדי ממשלה, בנקים, חברות פיננסים וקונצרנים בדירוג אג"ח בטווח A-AAA. ככל שסיכון השוכרים גדל יש להקפיד על מקדמי סיכון בשכר הדירה וכן על בטחונות מוצקים. מקדם הסיכון צריך לתת מרווח מספק למשקיע על עלות המימון שלו. לדוגמה אם משקיע מגייס כסף בריבית צמודה של 5%, יהיה עליו לייצר מרווח גדול ככל שהסיכון גדל. כמובן שמחירי השכירות בשוק הם מדד תקרה לתשואה, לפיכך יהיה על המשקיע להקפיד בקביעת המחיר בו יהיה מוכן אם וכאשר לרכוש את הנכס האמור.

בעת מימון נכס מניב יש לוודא שקיים פער מספק בין הריבית בה אנו מממנים את ההשקעה לבין התשואה שהנכס מניב. לעתים קיימים מצבי שוק בעיקר בגאות בהם הרבית עולה ע"י הבנק המרכזי לשם קירור השוק, מה שיוצר מרווחים קטנים ולא כדאיים לביצוע השקעות. במצבים כאלה רצוי לשבת על הגדר.

המינוף: משקיעים רבים נוטים לראות כאידאל שעור מימון גבוה בנון ריקורס (אין ערבות בעלים לדיפולט). ככל שמדובר על חלק ההון הזר מדובר בטעות שרבים משלמים עליה בעת משברים, כששיעור המימון גבוה וערך הנכס יורד דרמטית. יש לדאוג לתמהיל נכון של הון עצמי והון זר שישקף השקעות בריאות שיכולות לצלוח תקופות משבר עם ירידה של 20-30% בערך הנכס. בשל הסערות הפוקדות את השווקים הפיננסים ישנן דרישות הלימות הון גבוהות מהבנקים ומגבלות על מתן הלוואות לנדל"ן, אולם ככלל זה צריך להיות אינטרס המשקיע ליצור תמהיל נכון בין הון עצמי והון זר.

החלפת מימון: לעתים בעת רכישת נכס קיימת אפשרות לרכוש אותו יחד עם ההלוואה הרובצת עליו (כלומר להעביר את ההלוואה ע"ש הרוכש) אם תנאי המימון הקיים הינו בריבית הגבוהה מרבית השוק ואז עם השלמת העסקה מבצעים החלפת מימון בהלוואה בתנאים עדיפים מה שיגדיל את התשואה נטו על הנכס. לעתים ניתן להגדיל במהלך כזה את התשואה נטו באופן דרמטי. בנוסף בנכסים שמאוגדים בחברה כאיגוד מקרקעין ניתן לרכוש במקום את הנכס במישרין את המניות בחברה המחזיקה (בעיקר אם מדובר במספר שותפים רוכשים) ולאחר מכן לבצע החלפת המימון בתוך התאגיד. בעסקאות הללו היבטי המס מורכבים יותר ולפיכך יש לקבל ליווי מקצועי.

פוטנציאל השבחת הנכס אם בזכויות בניה לא מנוצלות, או בתב"ע משתנה להקלות או להגדלת אחוזי הבניה. במצב כזה יש להביא בחשבון את פוטנציאל התשואה העתידי בתמחור ההשקעה והגשת הצעה גבוהה יותר המשקפת תשואה נוכחית נמוכה יחסית עם אפסייד גבוה בעתיד.

פוטנציאל השבחת התשואה בעתיד: האם שכר הדירה הקיים הינו נמוך מהמקובל בשוק? במצב כזה חוזים קצרי טווח יאפשרו לנו המשקיעים להשכיר או לחדש חוזים במחירים גבוהים יותר שיישרו קו עם השוק וישפרו את התשואה. גם אם ישנם שוכרים בסיכון גבוה יחסית אפשר לשקול את לקיחת הסיכון בשוק צומח בו מחירי השכירות גבוהים יותר. כמו כן יש לבחון באם ניתן למשל להשתמש בשטחים הציבוריים לשימושים מזדמנים (דוכנים, מכונות משחקים וכו'), אירועים, תערוכות, מה שיכול לשפר תשואה במרכזים מסחריים ומגדלי משרדים בעיקר.

ביקושים קיימים וצפויים בשוק: יש לבחון את היקף ההיצע הקיים מול זה העתידי בבניה ובתכנון, שעורי התפוסה בנכסים באזור המדובר ולתרגם את התוצאה לציפיות מחיר על שטחי המחסר, תעשיה, משרדים להשכרה וכיוב' בנכס.

לסיכום הצגתי כאן רשימת קריטריוניים חיוניים בבואינו לבצע עסקת השקעה בנדל"ן מניב. כאמור נדל"ן מניב הינו תחום מרתק בכלכלה המושך בעלי הון רבים המחפשים תשואה קבועה לאורך זמן, אך יחד עם זאת מדובר בענף שמגלם בתוכו סיכונים רבים ודורש מקצוענות גבוהה כדי להצליח בו לאורך זמן. כמובן שלכל עסקה יש את הדגשים שלה והשיקולים הספציפיים מעבר לקריטריונים הבסיסיים שהוצגו ברשימה זו.

משרדנו מספק שירות של ניהול נכסים עבור משקיעים – לייעוץ ראשוני צרו עימנו קשר בטלפון: 03-6444500

צרו קשר ללא כל התחייבות !

בטלפון: 03-6444500
או באמצעות מילוי הטופס הבא: